پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی - 47 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی - 47 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی - 47 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

http://iranppt.sellfile.ir

عناصر مهم در تعريف برنامه ريزی
1- برنامه ريزی يک جريان است يعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر است
2- برنامه ريزی يک امر آگاهانه است يعنی با تصميم قبلی آغاز می شود
3- برنامه ريزی پيش بينی يک سلسلسه اقداماتی است که بايد در آينده صورت گيرد
4- برنامه ريزی هدفهای مشخصی را که بايد به آن برسيم ، دنبال می کند.
برنامه ريزی بلند مدت
شامل هدفها و برنامه های راهبردی است که ممکن است بيش از پنج سال طول بکشد
برنامه ریزی ميان مدت
محدوده زمانی بين يک تا پنج سال دارد و شامل هدفها و برنامه های کوتاه مدت است
برنامه ريزی کوتاه مدت
شامل هدفها و برنامه های عملياتی است و فعاليتهايی را تنظيم می کند که در دوره زمانی يک سال يا کمتر انجام می شود
انواع برنامه ريزی بر حسب چارچوب زمانی
تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی
روش نمودار گانت:
روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در
برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع گردیده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از بهترین روش های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:
1- محور عمودی شرح عملیات (و یا حتی وظایف) را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) را نمایش می دهد.
2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت با عنوان مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین