دانلود پاورپونیت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - 45 اسلاید

دانلود پاورپونیت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - 45 اسلاید

دانلود پاورپونیت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - 45 اسلاید

 

 

 

 

 

دانلود پاورپونیت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - 45 اسلاید

نرمافزارMicrosoft Project)  MSP) :

نرمافزار Microsoft Project يكی از قویترين و قديمیترين نرمافزارهای موجود كنترل پروژه محسوب میشود. اين نرمافزار قريب به 10 سال است كه به بازار ايران وارد شده و به شكل گسترده توسط كاربران و برنامهريزان پروژه مورد استفاده واقع میشود. مهندسان كنترل پروژه عموماً از اين نرمافزار به عنوان ابزاری جهت مديريت زمان پروژهها استفاده میكنند. مايكروسافت پروجكت، عليرغم وجود برخی محدوديتها و كمبودها (در مقايسه با نرمافزارهای مشابه) به عنوان يك نرمافزار كاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ايران روزانه مورد استفاده كاربران بیشماری قرار میگيرد.   سهولت كار با اين نرمافزار ، قابليت استفاده از امكانات Windows ، سازگاری با ساير نرمافزارهايMS Office و شباهت كامل محيط و جعبه ابزارهای آن با ساير محصولات مايكروسافت، راهنمای Online و كامل داخل برنامه، وجود گزارشها وView های متنوع، امكان تعريف View ها وTableهای جديد و به طوركلی داشتن يك محيطUser Friendly اين نرمافزار را به نوعی از ساير نرمافزارهای مشابه متمايز كرده است.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین